Poems

Poem #24: Nalaman ko ang salitang tanga nang makilala kita

Mahilig tayong umalala ng mga bagay tungkol sa ating pagkawasak Mga alaala, masaya man o masakit Mga salitang lumalabas sa bibig Mga liham, rosas, regalo Mga bagay na simple ngunit ang tangi kong naaalala ay ang tayo Mga alaala na winasak ng mga salitang, “Maghiwalay na tayo.” Mga salitang binago dahil sa mga nasirang pangako…… Continue reading Poem #24: Nalaman ko ang salitang tanga nang makilala kita

Poems

Poem #20: Mahal kita… biro lang

Simulan natin sa umpisa, mahal Simulan natin sa kung paano mo ako unang kinamusta at kinausap Simulan natin sa kung paano ang simpleng pangangamusta ay napunta sa isang mahaba-habang pag-uusap Kung saan ang ating simpleng pag-uusap ang naging sanhi ng iba’t-ibang nararamdaman Mga nararamdamang hindi mo alam kung ito ba ay may patutunguhan Naalala mo…… Continue reading Poem #20: Mahal kita… biro lang