Poems

Poem #26: 24 Oras Nating Dalawa

Sa loob ng isang araw Mayroong dalawampu’t-apat na oras At sa bawat paggalaw ng kamay sa orasan Bawat oras, minuto at segundong lumilipas Iba-iba ang ating naiisip Iba-iba rin ang nararamdaman Kung minsan masaya Minsan malungkot Minsan galit At kung minsan rin naman, ay maroong kilig Sa loob ng isang araw, iba-iba tayo ng nararamdaman…… Continue reading Poem #26: 24 Oras Nating Dalawa

Poems

Poem #24: Nalaman ko ang salitang tanga nang makilala kita

Mahilig tayong umalala ng mga bagay tungkol sa ating pagkawasak Mga alaala, masaya man o masakit Mga salitang lumalabas sa bibig Mga liham, rosas, regalo Mga bagay na simple ngunit ang tangi kong naaalala ay ang tayo Mga alaala na winasak ng mga salitang, “Maghiwalay na tayo.” Mga salitang binago dahil sa mga nasirang pangako…… Continue reading Poem #24: Nalaman ko ang salitang tanga nang makilala kita